NGHỊ QUYẾT số 144/2016/QH13 về lùi thời hạn thi hành của:

  • Bộ luật hình sự 2015;
  • Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;
  • Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015;
  • Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015;
  • Sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự 2015.

[embeddoc url=”https://luatsumiendong.vn/wp-content/uploads/2021/08/1.1-Nghi-quyet-so-144_2016_QH13-ve-viec-lui-thoi-han-thi-hanh-Bo-luat.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

→Bộ luật Hình sự

→Luật sửa đổi Bộ luật hình sự

→Bộ luật Tố tụng hình sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *