THÀNH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI –  ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Hotline tư vấn dịch vụ giấy phép đầu tư tại Bình Dương, Bình Phước: 0779.288.883

Khái niệm: Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài là công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam, được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam và do các nhà đầu tư nước ngoài tự đứng ra quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. Cũng giống như mục đích hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp trong nước khác, nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài này được tiếp cận đầu tư vào thị trường Việt Nam với mục đích chính là thu lợi nhuận.

Đặc điểm:

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở pháp luật Việt Nam với chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân hoặc tổ chức) trực tiếp đầu tư vốn của mình để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, trên lãnh thổ Việt Nam.

– Một tổ chức, một cá nhân nước ngoài đầu tư vốn thành lập hoặc nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài cùng đầu tư vốn thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

– Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có tư cách pháp nhân và chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam thừa nhận

– Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có thể được thành lập dưới dạng công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh, chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn bằng số vốn đưa vào kinh doanh.

– Tài sản của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thuộc quyền sở hữu của 1 hoặc nhiều tổ chức cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài.

– Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do tổ chức cá nhân nước ngoài tự kiểm soát hoạt động và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của mình. (Nhà nước Việt Nam chỉ quản lý thông qua việc cấp giấy phép đầu tư và kiểm tra họ có thực hiện đúng pháp luật hay không. Nhà nước Việt Nam không can thiệp vào việc tổ chức quản lý của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài).

#Thành lập dự án đầu tư

#Xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

#Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Căn cứ Tại Điều 6, Luật Đầu Tư số 61_2020 như sau:

Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

g) Kinh doanh pháo nổ;

h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

#Thành lập dự án đầu tư

#Xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

#Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

#Luật Phúc Đạt