Luật sư tư vấn thỏa thuận, hợp đồng Công chứng

Tại sao nên tư vấn luật sư trước khi ký hợp đồng, ký thỏa thuận dân sự?

Các cá nhân, tổ chức trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán sẽ đi đến thống nhất, thỏa thuận bằng văn bản. Các văn bản này có thể là thỏa thuận, cam kết hoặc hợp đồng,… Để đảm bảo quyền lợi ích cho chính mình, đúng pháp luật, hạn chế tối thiểu việc phát sinh tranh chấp, chúng tôi khuyến nghị Quý khách hàng nên có sự tư vấn, trao đổi với luật sư trước khi thực hiện giao dịch. Việc nhận tư vấn trước khi thực hiện sẽ tốt hơn nhiều so với việc tìm đến luật sư tư vấn khi đã xảy ra tranh chấp.

Luật sư Luật Phúc Đạt tư vấn, đề xuất pháp lý, phương án thực hiện hợp đồng, thỏa thuận dân sự cho khách hàng. Cùng với đó chúng tôi thực hiện soạn thảo thỏa thuận, cam kết, văn bản hợp đồng và kết hợp với các Tổ chức hành nghề Công chứng để công chứng hợp đồng, giao dịch cho Quý khách hàng:

– Tư vấn pháp luật về công chứng, chứng thực;

– Soạn thảo các hợp đồng, thỏa thuận, cam kết dân sự;

– Làm chứng cho khách hàng trong các văn bản theo yêu cầu của khách hàng

Một số hợp đồng công chứng thường gặp:

 • Công chứng hợp đồng mua bán nhà;
 • Công chứng hợp đồng thuê nhà;
 • Công chứng hợp đồng tặng cho bất động sản;
 • Công chứng hợp đồng bán đấu giá bất động sản;
 • Công chứng hợp đồng trao đổi tài sản;
 • Công chứng hợp đồng thuê khoán tài sản;
 • Công chứng hợp đồng gửi giữ tài sản;
 • Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản;
 • Công chứng hợp đồng cầm cố tài sản;
 • Công chứng hợp đồng bảo lãnh;
 • Công chứng hợp đồng ủy quyền;
 • Công chứng giấy uỷ quyền;
 • Công chứng hợp đồng kinh tế;
 • Công chứng hợp đồng có yếu tố nước ngoài;
 • Công chứng di chúc;
 • Nhận giữ di chúc;
 • Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản;
 • Công chứng văn bản khai nhận di sản;
 • Công chứng việc từ chối nhận di sản;
 • Công chứng hợp đồng, giao dịch khác;
 • Công chứng bản dịch giấy tờ;
 • Chứng thực bản sao giấy tờ;
 • Công chứng chữ ký;
 • Cấp bản sao văn bản hợp đồng, giao dịch lưu giữ tại Phòng Công chứng và Các

Trả lời