Khách trọ có cần chứng minh không mua bán dâm khi đi nhà nghỉ?

Nghĩa vụ chứng minh trong việc xử lý tội mua bán dâm theo quy định pháp luật:

Mại dâm là gì?

Mại dâm là hành vi vì tiền hay lợi ích vật chất mà thực hiện hành vi giao cấu với người mua dâm, hoặc trả tiền hay lợi ích vật chất cho người bán dâm để được giao cấu. Mại dâm theo nghĩa nguyên thủy là bán dâm, nhưng lâu ngày, thuật ngữ mại dâm được sử dụng phổ biến và dùng nó để chỉ tất cả những hoạt động liên quan đến mua dâm, bán dâm.

Các trường hợp Cơ quan công an được kiểm tra nhà nghỉ, khách sạn:

– Hoạt động kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn là hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú. Căn cứ quy định tại Điều 50 Nghị định 90/2016/NĐ-CP và Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2020 thì kinh doanh dịch vụ lưu trú là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cơ quan công an có thẩm quyền có quyền kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy theo 02 hình thức sau:

– Kiểm tra định kỳ:  Kiểm tra, thanh tra toàn diện việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh định kỳ, không quá 01 lần trong 01 năm.

– Kiểm tra đột xuất:  Kiểm tra, thanh tra đột xuất chỉ khi rơi vào một trong các trường hợp sau

+ Khi phát hiện cơ sở kinh doanh có vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự;

+ Có đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức hoặc cá nhân về vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh;

+ Phục vụ tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Không phải chứng minh bản thân không phạm tội mua bán dâm:

Căn cứ tại Điểm d, khoản 1, Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020, cụ thể như sau:

“Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính”

Theo quy định này, nghĩa vụ chứng minh vi phạm hành chính về hành vi mua bán dâm, .. thuộc về người có thẩm quyền xử phạt hành chính. Cá nhân sử dụng dịch vụ lưu trú không có nghĩa vụ phải chứng minh. Bạn chỉ cần xuất trình các giấy tờ tùy thân và đưa ra các thông tin cá nhân như họ tên, nghề nghiệp, nơi ở của nhau để thể hiện rằng các bạn có quen biết, không dùng tiền hay lợi ích vật chất để đổi lấy việc giao cấu.

Người thân không tố giác tội phạm có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Chia sẻ bài viết này: