Thủ tục ly hôn tại Bình Dương và những việc phải làm?

Thủ tục ly hôn tại Bình Dương theo quy định pháp luật và những việc cần giải quyết khi ly hôn:

luat su ly hon
luật sư tư vấn giải quyết ly hôn, chia tài sản, tranh chấp giành quyền nuôi con

Luật sư tư vấn ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Bình Dương

1. Kết hôn có hợp pháp không?

Không phải cứ có đăng ký kết hôn là hôn nhân hợp pháp hay không đăng ký kết hôn là không có quan hệ hôn nhân (được xem là có quan hệ hôn nhân hợp pháp). Có các trường hợp sau:

 • Hôn nhân hợp pháp;
 • Hôn nhân không hợp pháp;
 • Hôn nhân thực tế.

2. Giải quyết gì khi ly hôn?

 • Quan hệ hôn nhân: yêu cầu tòa án cho ly hôn đơn phương, ly hôn thuận tình; công nhận có quan hệ hôn nhân, không công nhận quan hệ hôn nhân;
 • Con chung và nuôi con chung: người nuôi con, người cấp dưỡng nuôi con.
 • Tài sản: tài sản chung, nợ chung khi ly hôn, công nhận tài sản riêng.

* Quan hệ về hôn nhân:

 • Hôn nhân không hợp pháp: Nhiều trường hợp có đăng ký kết hôn nhưng hôn nhân không hợp pháp. Ví dụ: Kết hôn cận huyết, kết hôn khi không đủ tuổi, kết hôn khi từng có mối quan hệ  là cha chồng con dâu, mẹ chồng với con rể sau khi, .. hay là kết hôn đồng giới cũng chưa được pháp luật Việt Nam cho phép.
 • Hôn nhân thực tế: Trường hợp 02 vợ chồng không đăng ký kết hôn có chung sống như vợ chồng nhiều năm có con chung tại một thời điểm pháp luật xác định thì quan hệ hôn nhân này được công nhận hoặc không công nhận.

* Nuôi con và yêu cầu cấp dưỡng nuôi con:

1. Quyền và nghĩa vụ chăm sóc con chung:

– Con chung được trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục:

 • Con chưa thành niên;
 • Con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

– Cấp dưỡng nuôi con: Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung;

– Quyền thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục: Người trực tiếp nuôi con không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Trường hợp lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

2. Quyền và nghĩa vụ về việc giành quyền nuôi con, thay đổi người trực tiếp nuôi con:

– Quyền thỏa thuận: Vợ chồng có quyền thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con;

– Giành quyền nuôi con: Vợ, chồng thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con. Trong đó, tòa án xét các điều kiện cơ bản sau:

 • Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con;
 • Con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

– Quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con: Cha, mẹ có thể thỏa thuận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con và yêu cầu tòa án công nhận. Trường hợp không thể thỏa thuận thì cha, mẹ, cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con. Tòa án xem xét các điều kiện sau:

 • Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;
 • Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;
 • Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.
 • Nếu cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

* Chia tài sản chung vợ chồng:

1. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung:

Việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình 2014.

2. Nguyên tắc chia tài sản chung:

– Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây để cho một trong các bên được chia phần tài sản nhiều hơn hoặc ít hơn:

 • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
 • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
 • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
 • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng dẫn tới việc đổ vỡ hôn nhân.

– Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

– Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

– Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

– Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

– Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác. Trong trường hợp có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ tài sản thì áp dụng quy định tại các điều 27, 37 và 45 của Luật Hôn nhân gia đình 2014 và quy định của Bộ luật dân sự để giải quyết.

Lưu ý:

Chúng tôi cho rằng ly hôn luôn là giải pháp cuối cùng trong đời sống vợ chồng khi các giải pháp khác không còn tác dụng. Vì vậy, bạn hãy gặp gỡ Luật sư hoặc những người am hiểu và có kiến thức trong lĩnh vực Hôn nhân gia đình để được tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý cần thiết trước khi đưa ra quyết định cuối cùng đồng thời giúp bạn tiến hành các thủ tục cần thiết.

Luatsumiendong.vn

Luật sư tư vấn ly hôn tại Bình Dương

Chia sẻ bài viết này:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *