Thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư tại Bình Dương

Nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh giấy phép đầu tư tại Bình Dương trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh khi có sự thay đổi nội dung như: mục tiêu, quy mô, thông tin nhà đầu tư (hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại, …) có thêm nhà đầu tư mới,…

Nhà đầu tư không hoạt động theo nội dung đã được chấp thuận hoặc không điều chỉnh giấy phép đầu tư khi có thay đổi có thể bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc áp dụng các biện pháp khác như buộc tạm dừng dự án, khắc phục hậu quả, truy thu thuế, .

>>> Luatsumiendong.vn chúng tôi chuyên dịch vụ xin cấp mới, điều chỉnh Giấy phép đầu tư tại Bình Dương, Bình Phước. Hotline yêu cầu dịch vụ 0779288883 hoặcZalo

Giấy phép đầu tư
Dịch vụ xin giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư toàn quốc

Thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Thay đổi thông tin hộ chiếu nhà đầu tư: thay đổi hộ chiếu (thay đổi địa chỉ nơi ở, địa chỉ thường trú, số hộ chiếu, ngày cấp, ngày hết hạn, …) , hộ chiếu hết hạn nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư;
 • Thay đổi địa chỉ nhà đầu tư: thay đổi địa chỉ liên hệ, địa chỉ nơi ở, địa giới hành chính cập nhật từ thị xã lên thành phố, … ;
 • Thay đổi số điện thoại nhà đầu tư, công ty: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện nay bắt buộc phải có số điện thoại vì vậy phải thực hiện bổ sung hoặc khi nhà đầu tư thay đổi số điện thoại liên hệ;
 • Thay đổi các thông tin khác lên giấy phép: email, mã ngành kinh tế, …. nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cập nhật theo quy định.
 • Đăng ký tài khoản báo cáo thực hiện dự án đầu tư trực tuyến: quá trình thực hiện dự án nhà đầu tư phải báo cáo cho cơ quan quản lý.

Thay đổi mục tiêu dự án đầu tư, thay đổi mục tiêu sản xuất kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Là việc Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư .

Ví dụ:

 • Thay đổi mục tiêu sản xuất: thay đổi mẫu mã, chủng loại hàng hóa đang sản xuất sang mẫu mã, công dụng khác để phù hợp với nhu cầu thị trường;..
 • Bổ sung một mặt hàng mới vào sản xuất: khi mặt hàng này chưa được cấp phép trong mục tiêu thực hiện dự án đầu tư….
 • Thêm ngành nghề mới trên giấy chứng nhận đầu tư: bổ sung hoạt động thương mại trên giấy chứng nhận đầu tư (xin đăng ký quyền xuất nhập khẩu mua bán hàng hóa); bổ sung ngành nghề mới trong hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam, ..

Thay đổi quy mô dự án đầu tư

Là việc xin điều chỉnh tăng hoặc giảm quy mô vốn, số lượng sản phẩm, doanh thu từ sản xuất hoặc thương mại, … trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương.

 • Thay đổi quy mô sản xuất: tăng sản lượng, số lượng hàng hóa được phép sản xuất đã được cấp trên Giấy chứng nhận đầu tư; giảm sản lượng số lượng hàng hóa được chấp thuận cho sản xuất
 • Thay đổi doanh thu: doanh thu từ hoạt động sản xuất hoặc hoạt động thương mại nhiều hơn hoặc thấp hơn so với nội dung đã được chấp thuận thì thực hiện điều chỉnh cho phù hợp.
 • Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng: Thay đổi tăng hoặc giảm quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha phải thực hiện điều chỉnh.
 • Thay đổi diện tích nhà xưởng sử dụng.
 • Thay đổi tổng vốn đầu tư: thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư (điều chỉnh tăng/giảm vốn góp vào dự án đầu tư),..

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Nhà đầu tư muốn thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư phải xin thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Chỉ khi được chấp thuận thì nhà đầu tư mới được phép chuyển địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

Thay đổi thời gian hoạt động của dự án đầu tư

Nhà đầu tư phải xin thay đổi thời gian hoạt động của dự án đầu tư nếu thời gian hoạt động ngắn hơn thời gian đã được chấp thuận hoặc khi kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu.

Gia hạn thời gian góp vốn, gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư

Nhà đầu tư chậm góp vốn theo nội dung đã được chấp thuận mà chưa có đủ nguồn vốn góp phải thực hiện gia hạn thời gian góp vốn đầu tư. Bên cạnh đó, nếu dự án thực hiện chậm hơn tiến độ đã đăng ký nhà đầu tư phải gia hạn thời gian thực hiện dự án (tiến độ xây nhà xưởng, tiến độ lắp đặt máy móc thiết bị, tiến độ đi vào hoạt động, …).

Thay đổi công nghệ sản xuất đã được thẩm định

Trong một số dự án đặc thù mà công nghệ sản xuất là điều kiện để chấp thuận dự án thì khi công nghệ đã được thẩm định bị thay đổi, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận cho thay đổi công nghệ sản xuất. Việt Nam hỗ trợ nhà đầu tư phát triển công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất.

Thay đổi nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi nhà đầu mới đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, nhận thừa kế, ..làm thay đổi nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư dựa trên những đánh giá về năng lực tài chính, khả năng thực hiện dự án, lỗi vi phạm trước đây (nếu có) dẫn tới việc thực hiện dự án có khả thi hay không, hay các vấn đề về an ninh, quốc phòng, … cũng được xem xét tới.

Vì vậy, nhà đầu tư cần phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi thay đổi nhà đầu tư.

Thành phần hồ sơ điều chỉnh Giấy phép đầu tư tại Bình Dương

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Mẫu A.I.11.h ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh Mẫu A.I.12 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư (nếu có).

Cách nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương

 • Nộp trực tiếp tại quầy số 24, 25, 26 tầng 1, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 • Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia.
 • Qua dịch vụ bưu chính công ích.

Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương

Thời hạn giải quyết thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư tại Bình Dương

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Ban Quản lý gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban Quản lý, Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;
 • Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ dự án đầu tư, Ban Quản lý quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

>>> Luatsumiendong.vn chuyên dịch vụ xin cấp giấy phép đầu tư tại Bình Dương, Bình Phước. Hotline yêu cầu dịch vụ 0779288883 hoặc Zalo

Thành lập công ty tại Bình Dương

Xin giấy phép đầu tư trong khu công nghiệp Bình Dương

Đăng ký góp vốn mua cổ phần

Thay đổi ngành nghề trên giấy phép đầu tư

Điều chỉnh quy mô dự án đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Gia hạn thời gian góp vốn đầu tư, …

Trả lời