Mẫu tờ khai đăng ký thay đổi giấy giấy phép hộ kinh doanh

Việc thay đổi Giấy phép hộ kinh doanh, nói đúng hơn là Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là khi có sự thay đổi về một trong các hoạt động như: thay đổi ngành nghề; thay đổi thông tin cá nhân chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ; thay đổi vốn kinh doanh; thay đổi thông tin khác… trên giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh.

Để thực hiện, chủ hộ kinh doanh điền mẫu dưới đây và nộp tờ khai thay đổi giấy phép hộ kinh doanh Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh cấp huyện kèm theo các giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thay đổi để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

 TÊN HỘ KINH DOANH
_______________

Số:…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________

……, ngày…… tháng…… năm……

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch…………….

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:……………………………………………………………………………………

Cấp lần đầu ngày:…/…/…… tại:……………………………

Thay đổi lần cuối ngày:…/…/…… tại:……………………………

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:……………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có):……………………………………. Fax (nếu có):…………………………………………………………………

Email (nếu có):………………………………………….. Website (nếu có):………………………………………………………….

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).

 

 

CHỦ HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)

Tham khảo bài viết: Hướng dẫn thủ tục thành lập Hộ kinh doanh tại Bình Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *