Căn cứ để yêu cầu ly hôn? Ly hôn khi ngoại tình? Người ngoại tình gặp bất lợi gì khi ly hôn?

Bài viết này nêu ra cụ thể ly hôn là gì; quyền và nghĩa vụ của vợ chồng; căn cứ để ly hôn theo quy định pháp luật và người ngoại tình gặp bất lợi gì khi yêu cầu ly hôn.

Tư vấn thủ tục ly hôn tại Bình Dương

Gọi ngay luật sư tư vấn 24/7: 0779 288 883 hoặc Zalo

*Căn cứ pháp lý:

– Luật Hôn nhân và Gia đình số Số: 52/2014/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2015;

– Nghị định số Nghị định 82/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hôn nhân và gia đình, có hiệu lực từ 01/9/2020;

– Bộ luật hình sự 2015 số 100/2015/QH13 hiệu lực từ 01/01/2018;

– Nghị quyết Số: 02/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn thực hiện quy định của Luật hôn nhân gia đình, hiệu lực từ 10/01/2000;

– Thông tư liên tịch số Số: 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn Luật hôn nhân gia đình hiệu lực từ 01/3/2016.

Ly hôn là gì?

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Quyền và nghĩa vụ vợ chồng

Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan;

Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.

Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác.

Vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín cho nhau,..

Căn cứ để ly hôn là những căn cứ nào?

Vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

Vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.

Chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia;

Như vậy, căn cứ Điều 56 luật Hôn nhân và Gia đình quy định thì các trường hợp nêu trên là căn cứ để ly hôn.

Hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được hiểu cụ thể là gì?

Căn cứ Nghị quyết Số: 02/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn thực hiện quy định của Luật hôn nhân gia đình:

“-Vợ, chồng không thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau như người nào chỉ biết bổn phận người đó, bỏ mặc người vợ hoặc người chồng muốn sống ra sao thì sống, đã được bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, hoà giải nhiều lần.

– Vợ hoặc chồng luôn có hành vi ngược đãi, hành hạ nhau, như thường xuyên đánh đập, hoặc có hành vi khác xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau, đã được bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, đoàn thể nhắc nhở, hoà giải nhiều lần.

– Vợ chồng không chung thuỷ với nhau như có quan hệ ngoại tình, đã được người vợ hoặc người chồng hoặc bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, khuyên bảo nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình;”

Trong đó:

Để có cơ sở nhận định đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được, thì phải căn cứ vào tình trạng hiện tại của vợ chồng đã đến mức trầm trọng . Nếu thực tế cho thấy đã được nhắc nhở, hoà giải nhiều lần, nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình hoặc vẫn tiếp tục sống ly thân, bỏ mặc nhau hoặc vẫn tiếp tục có hành vi ngược đãi hành hạ, xúc phạm nhau, thì có căn cứ để nhận định rằng đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được.

Mục đích của hôn nhân không đạt được là không có tình nghĩa vợ chồng; không bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng; không tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng; không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng; không giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển mọi mặt

Chồng ngoại tình và muốn ly hôn vợ có được chấp nhận không?

Trường hợp này vợ đồng ý ly hôn thì tòa án sẽ có cơ sở, căn cứ chấp thuận. Nhưng nếu người vợ không đồng ý ly hôn, cho rằng việc ngoại tình của chồng là nhất thời, là do dụ dỗ hoặc muốn dìn giữ hạnh phúc gia đình cho các con thì sẽ thế nào?

KHi đó, người chồng phải đưa ra các bằng chứng về việc ngoại tình, và không cung cấp các cơ sở, chứng cứ khác dẫn tới đời sống hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

Mẫu đơn ly hôn chuẩn nhất 2022

Vợ yêu cầu ly hôn đơn phương do chồng ngoại tình có được không?

Người vợ buộc phải chứng minh được, người chồng có ngoại tình dẫn đến việc ôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

Ngoại tình, khi ly hôn gặp những bất lợi gì?

Ngoại tình được coi là “lỗi” trong quan hệ hôn nhân. Người ngoại tình đã vi phạm nghĩa vụ vợ chồng làm ảnh hưởng đến quyền của người còn lại trong quan hệ hôn nhân.

Xử phạt vi phạm hành chính:

Căn cứ Điều 59 Nghị định 82/2020/NĐ-CP người chồng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về lỗi này.

“Điều 59. Hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

b) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

c) Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

đ) Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.

…”

Truy cứu trách nhiệm hình sự:

Nếu hành vi ngoại tình tiếp tục tái diễn trong các trường hợp dưới đây sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 182 Bộ luật hình sự:

“Điều 182. Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng
1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát;

b) Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.”

Người ngoại tình chịu bất lợi trong chia tài sản khi ly hôn:

Căn cứ Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình:

“Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

…”

Điều này được hướng dẫn bởi Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP:

” …4. Trường hợp áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn thì tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây để xác định tỷ lệ tài sản mà vợ chồng được chia:

d) “Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng” là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn.

Ví dụ: Trường hợp người chồng có hành vi bạo lực gia đình, không chung thủy hoặc phá tán tài sản thì khi giải quyết ly hôn Tòa án phải xem xét yếu tố lỗi của người chồng khi chia tài sản chung của vợ chồng để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của vợ và con chưa thành niên.”

Như vậy, ngoại tình trong hôn nhân là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý. Mục đích hôn nhân không đạt được là cơ sở để tòa án chấp thuận yêu cầu ly hôn. Người ngoại tình có thể bị phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự và chịu bất lợi trong việc chia tài sản chung.

Cha mẹ cho tiền mua đất, đến khi vợ chồng ly hôn thì cha mẹ có được yêu cầu chia?

Gọi ngay luật sư tư vấn 24/7: 0779 288 883 hoặc Zalo

Chia sẻ bài viết này: