Nghị quyết 64 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 28/11/2013

[embeddoc url=”https://luatsumiendong.vn/wp-content/uploads/2021/08/5.1-Nghi-quyet-so-64_2013_QH13_QUY-DINH-MOT-SO-DIEM-THI-HANH-HIEN-PHAP-_hieu-luc-28.11.2013.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download Nghi-quyet-so-64_2013_QH13″]

→ Hiến pháp Việt Nam 2013

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *