Mua bảo hiểm y tế ở đâu? mức hưởng bảo hiểm y tế như thế nào?

Mua bảo hiểm y tế ở đâu? Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng với các đối tượng theo Luật định để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Rất nhiều lao động tự do không mua bảo hiểm y tế đến khi sảy ra sự cố thì không “kham” nổi chi phí chữa bệnh.

Mua bảo hiểm y tế ở đâu?

Hiện nay bạn có thể mua bảo hiểm y tế rất dễ dàng tại Bưu điện Việt Nam (EMS) hoặc UBND cấp xã/phường bất kì không yêu cầu bắt buộc phải là nơi thường trú hoặc tạm trú.

Bảo hiểm y tế mua hết bao nhiêu tiền?

 • Cá nhân lao động tự do: 4,5% mức tiền lương cơ sở/tháng;
 • Người lao động đang làm việc cho người sử dụng lao động: 4,5% mức tiền lương cơ sở/tháng của người lao động,  trong đó Người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Người sử dụng lao động sẽ đóng tiền BHYT cho cơ quan BHXH và phát thẻ BHYT cho người lao động.
 • Đối với hộ gia đình, mức đóng BHYT hộ gia đình: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Hiện nay, mức lương cơ sở vùng là 1.490.000 đồng/tháng. Do đó, mức đóng cụ thể như sau:
  • Người thứ 1: 67.050 đồng/tháng;
  • Người thứ 2: 46.935 đồng/tháng;
  • Người thứ 3: 40.230 đồng/tháng;
  • Người thứ 4: 33.250 đồng/tháng;
  • Người thứ 5: 26.820 đồng/tháng.
 • Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do tổ chức BHXH đóng.
 • Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHYT nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT;
 • Người lao động trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao động. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, người lao động phải truy đóng BHYT trên số tiền lương được truy lĩnh.

Về quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế:

Người tham gia BHYT là người lao động khi đi khám chữa bệnh BHYT theo quy định của Luật BHYT thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

(1) 80% chi phí KCB;

(2) 100% chi phí KCB tại tuyến xã;

(3) 100% chi phí KCB đối với trường hợp chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở;

(4) 100% chi phí KCB khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến.

Trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến được thanh toán theo tỷ lệ như sau:

 • Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
 • Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước (hiện nay chỉ được thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng của thẻ BHYT).
 • Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí KCB.

Lưu ý: Từ ngày 1/7/2021, hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú.

Chia sẻ bài viết này:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *