Mẫu thỏa thuận chia tài sản khi ly hôn

Thỏa thuận chia tài sản khi ly hôn là thỏa thuận về việc chia tài sản chung vợ chồng. Trường hợp không thỏa thuận được một trong các bên có quyền yêu cầu tòa án giải quyết.

Luật sư tư vấn luật công chứng, luật hôn nhân gia đình, liên hệ luật sư SĐT: 0779288883


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN THỎA THUẬN CHIA TÀI  SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG SAU KHI LY HÔN

Hôm nay ngày … / … / … , tại Văn phòng Công chứng ………………., chúng tôi gồm có:

Ông                                   :

Năm sinh                           :

Chứng minh nhân dân số    :

Bà                                      :

Năm sinh                           :

Chứng minh nhân dân số    :

Cùng thường trú                 :

Đã ly hôn theo ……………………………….. ngày ……………………….của Tòa án nhân dân ……………………………

Chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung của chúng tôi trong thời kỳ hôn nhân như sau:

ĐIỀU 1

PHÂN CHIA TÀI SẢN  LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

          Trong thời kỳ hôn nhân, chúng tôi có tạo dựng được các tài sản chung sau:

Nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại ………………………, theo:

Bằng Văn bản này chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung của chúng tôi nêu trên như sau:

 

Như vậy sau khi thỏa thuận này được Văn phòng Công chứng ……………….. chứng nhận:

Toàn bộ nhà và đất ở tọa lạc tại: … …………………………….

Ông/bà ………………………………….được toàn quyền liên hệ với cơ quan thẩm quyền để đăng ký sở hữu, sử dụng đối với tài sản được chia nêu trên.

Chúng tôi xin chịu các hậu quả pháp lý phát sinh sau này (nếu có) về cam kết này.

ĐIỀU 2

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

          Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung được thực hiện theo đúng ý chí của chúng tôi và không trái pháp luật;
  2. Tài sản được phân chia thuộc sở hữu hợp pháp của chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong Thỏa thuận này là đúng sự thật;
  3. Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;
  4. Những thông tin về nhân thân trong Thỏa thuận này là đúng sự thật;
  5. Thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;
  6. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên;

ĐIỀU 4

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này;
  2. Hiệu lực của Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng được tính từ ngày văn bản này được Văn phòng Công chứng …………… chứng nhận. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng khi ly hôn chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, do các bên ký tên, có chứng nhận của Văn phòng Công chứng ………………. và trước khi đăng ký;
  3. Chúng tôi đã tự đọc văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng khi ly hôn, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên Văn phòng …………………….

Người thoả thuận


TẢI XUỐNG THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN SAU LY HÔN VỢ CHỒNG

THOA THUAN CHIA TAI SAN SAU LY HON

Chia sẻ bài viết này:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *