Mẫu đơn ly hôn thuận tình tại Tòa án nhân dân thành phố Tân Uyên

Mẫu đơn thuận tình ly hôn tại Tân Uyên Bình Dương đầy đủ theo quy định pháp luật.

LUẬT SƯ GIẢI QUYẾT LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG – THUẬN TÌNH – NHANH NHẤT – VẮNG MẶT – TỪ XA
– MẤT TÍCH – NƯỚC NGOÀI – QUYỀN NUÔI CON – THỪA KẾ – CHIA TÀI SẢN

Liên hệ Luật sư tư vấn: 0779288883 hoặc Zalo0779288883

Dịch vụ tư vấn ly hôn với nước ngoài tại Bình Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

V/v: yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

Kính gửi: Tòa án nhân dân …………………………..

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:

 1. (Bà): ………………………………… , sinh năm

Chứng minh nhân dân số:

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Số điện thoại (nếu có):                         Fax (nếu có): không

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): không

 1. (Ông) ………………………………. , sinh năm

Chứng minh nhân dân số:

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Số điện thoại (nếu có):                          Fax (nếu có): không

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): không

Chúng tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân ………………………….. sự việc như sau:

*Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

 • Về hôn nhân: Chúng tôi kết hôn vào  theo Giấy chứng nhận kết hôn số …………, quyển số  …… tại Ủy ban nhân dân ………………… Nay chúng tôi yêu cầu tòa án nhân dân ……………………. giải quyết yêu cầu thuận tình ly hôn của chúng tôi.
 • Về con chung: Quá trình chung sống chúng tôi có ………. con chung là: (nếu không có thì ghi không có con chung)

+ Cháu:  …………………………., sinh ngày ………….

+ Cháu: ………………………….. , sinh ngày …………

 Khi ly hôn, chúng tôi thỏa thuận ……………. là người nuôi con chung, yêu cầu/không yêu cầu …………. cấp dưỡng nuôi con chung.

 • Về cấp dưỡng nuôi con: ………………………………………..
 • Về tài sản chung: ………………………………………………….
 • Về nợ chung: ……………………………………………………….

* Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên: Thời gian đầu Chúng tôi chung sống hạnh phúc, tuy nhiên thời gian gần đây chúng tôi phát sinh nhiều mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã, xung đột. Quan hệ tình cảm giữa chúng tôi đã không còn tốt đẹp, không mang lại hạnh phúc cho nhau. Chúng tôi đã hàn gắn nhưng không được. Hạnh phúc đã không còn, mục đích hôn nhân không đạt được. Vì vậy Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án nhân dân ………………….. xem xét và chấp thuận cho chúng tôi thuận tình ly hôn.

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:

 1. CCCD của ông ………… và bà  …………. (bản sao y);
 2. Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao y);
 3. Giấy khai sinh của con chung: ………………… (bảo sao y);
 4. Văn bản thỏa thuận chọn tòa án giải quyết là tòa án nhân dân thành phố Tân Uyên là nơi vợ hoặc chồng đang tạm trú (trong trường hợp vợ và chồng không thường trú tại Bình Dương);
 5. Giấy xác nhận tạm trú hoặc đang làm việc tại Tân Uyên của người đang tạm trú tại Tân Uyên (trường hợp không thường trú);
 6. Các giấy tờ về tài sản (nếu yêu cầu chia tài sản).

Chúng tôi cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật, kính đề nghị Tòa án nhân dân ……………. giải quyết yêu cầu của chúng tôi theo quy định pháp luật, đúng thời hạn quy định.

                                                       

 

  …………….., ngày……tháng……năm 2024

NGƯỜI YÊU CẦU

(vợ, chồng ký tên)

 

Ly hôn thuận tình tại Thành phố Tân Uyên

Mẫu đơn ly hôn thuận tình tại Tân Uyên

Bài viết tham khảo: Khi ly hôn cần giải quyết các vấn đề pháp lý gì?

Chia sẻ bài viết này: