Có đặt cọc nhưng không thỏa thuận về phạt cọc thì đền cọc như thế nào?

Đặt cọc là một biện pháp bảo đảm trong giao dịch dân sự, quy định các quyền và nghĩa vụ để các bên phải thực hiện theo thỏa thuận nếu không phải chịu thỏa thuận phạt cọc.

Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng liên hệ 0779288883 hoặc Zalo

Đặt cọc là gì?

Căn cứ Điều 228 Bộ luật Dân sự (BLDS) thì Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

Hợp đồng đặt cọc thực chất là Hợp đồng hứa mua hứa bán:

Việc sử dụng thuật ngữ “hợp đồng đặt cọc” trong xã hội là phổ biến do cách gọi của người dân khi thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, không có khái niệm “hợp đồng đặt cọc” mà đặt cọc là biện pháp bảo đảm không phải một dạng hợp đồng. Hợp đồng đặt cọc theo cách gọi thông thường thực chất là “hợp đồng hứa mua hứa bán”.

Có đặt cọc nhưng không thỏa thuận phạt cọc thì xử lý như thế nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 328 Bộ luật Dân sự, trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy, nếu các bên không thỏa thuận về xử lý tiền cọc, phạt cọc thì áp dụng chế tài theo quy định của Bộ luật Dân sự, nếu các bên có thỏa thuận thì thực hiện theo thỏa thuận.

Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng liên hệ 0779288883 hoặc Zalo

Chia sẻ bài viết này:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *