Hiến pháp Việt Nam năm 1946

Hiến pháp 1946 – tên đầy đủ là Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ban hành năm 1946 có hiệu lực từ 24/11/1946 đến 01/01/1960.

Hiến pháp là gì?

Hiến pháp là một hệ thống cao nhất của pháp luật quy định những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập thủ tục, quyền hạn, trách nhiệm của một chính quyền. Nhiều hiến pháp cũng bảo đảm các quyền nhất định của nhân dân.

Tải xuống: 

Hiến pháp 1946_hiệu lực 24.11.1946_01.1.1960

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *