Dịch vụ xin giấy phép đầu tư tại Bình Phước

Xin Giấy phép đầu tư tại Bình Phước là thủ tục quan trọng để nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu thực hiện đầu tư sản xuất kinh doanh tại Việt Nam nói chung và Bình Phước nói riêng. Nhà đầu tư lựa chọn một trong hai hình thức sau để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam:

(1) Thành lập tổ chức kinh tế mới (công ty) để thực hiện dự án;

(2) Góp vốn/mua vốn công ty đang hoạt động tại Việt Nam.

 Nhà đầu tư liên hệ hotline 0779.288.883 hoặc Zalo để được tư vấn và thực hiện công việc.

Giấy phép đầu tư
Dịch vụ xin giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư toàn quốc

Thành lập dự án đầu tư tại Bình Phước

Trước khi thành lập tổ chức kinh tế mới để thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải xin cấp Giấy Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trình tự thủ tục xin Giấy phép đầu tư tại Bình Phước được Luatsumiendong.vn nêu tại phần sau của bài viết này.

Dịch vụ Thành lập Công ty tại Bình Phước liên hệ: 0779288883

Dịch vụ xin Giấy phép đầu tư tại Bình Dương

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn/ mua vốn góp công ty Việt Nam phải xin chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền tương tự như việc xin chấp thuận dự án đầu tư mới. Trình tự thủ tục góp vốn/ mua vốn góp / mua cổ phần được luatsumiendong.vn nêu tại phần sau bài viết này.

Điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Phước

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nhà đầu tư có sự thay đổi nội dung như: mục tiêu, quy mô, thông tin nhà đầu tư (hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại, …) có thêm nhà đầu tư mới,… phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho phù hợp.

Nhà đầu tư không hoạt động theo nội dung đã được chấp thuận hoặc không điều chỉnh nội dung đầu tư khi có thay đổi có thể bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc áp dụng các biện pháp khác như buộc dừng dự án, khắc phục hậu quả, ..

Thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Thay đổi thông tin hộ chiếu nhà đầu tư: thay đổi hộ chiếu (thay đổi địa chỉ nơi ở, địa chỉ thường trú, số hộ chiếu, ngày cấp, ngày hết hạn, …) , hộ chiếu hết hạn nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư;
 • Thay đổi địa chỉ nhà đầu tư: thay đổi địa chỉ liên hệ, địa chỉ nơi ở, địa giới hành chính cập nhật từ thị xã lên thành phố, … ;
 • Thay đổi số điện thoại nhà đầu tư, công ty: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện nay bắt buộc phải có số điện thoại vì vậy phải thực hiện bổ sung hoặc khi nhà đầu tư thay đổi số điện thoại liên hệ;
 • Thay đổi các thông tin khác lên giấy phép: email, mã ngành kinh tế, …. nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cập nhật theo quy định.
 • Đăng ký tài khoản báo cáo thực hiện dự án đầu tư trực tuyến: quá trình thực hiện dự án nhà đầu tư phải báo cáo cho cơ quan quản lý.

Thay đổi mục tiêu dự án đầu tư, thay đổi mục tiêu sản xuất kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Là việc Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư .

Ví dụ:

 • Thay đổi mục tiêu sản xuất: thay đổi mẫu mã, chủng loại hàng hóa đang sản xuất sang mẫu mã, công dụng khác để phù hợp với nhu cầu thị trường;..
 • Bổ sung một mặt hàng mới vào sản xuất: khi mặt hàng này chưa được cấp phép trong mục tiêu thực hiện dự án đầu tư….
 • Thêm ngành nghề mới trên giấy chứng nhận đầu tư: bổ sung hoạt động thương mại trên giấy chứng nhận đầu tư (xin đăng ký quyền xuất nhập khẩu mua bán hàng hóa); bổ sung ngành nghề mới trong hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam, ..

Thay đổi quy mô dự án đầu tư

Là việc xin điều chỉnh tăng hoặc giảm quy mô vốn, số lượng sản phẩm, doanh thu từ sản xuất hoặc thương mại, … trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương.

 • Thay đổi quy mô sản xuất: tăng sản lượng, số lượng hàng hóa được phép sản xuất đã được cấp trên Giấy chứng nhận đầu tư; giảm sản lượng số lượng hàng hóa được chấp thuận cho sản xuất
 • Thay đổi doanh thu: doanh thu từ hoạt động sản xuất hoặc hoạt động thương mại nhiều hơn hoặc thấp hơn so với nội dung đã được chấp thuận thì thực hiện điều chỉnh cho phù hợp.
 • Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng: Thay đổi tăng hoặc giảm quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha phải thực hiện điều chỉnh.
 • Thay đổi diện tích nhà xưởng sử dụng.
 • Thay đổi tổng vốn đầu tư: thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư (điều chỉnh tăng/giảm vốn góp vào dự án đầu tư),..

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Nhà đầu tư muốn thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư phải xin thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Chỉ khi được chấp thuận thì nhà đầu tư mới được phép chuyển địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

Thay đổi thời gian hoạt động của dự án đầu tư

Nhà đầu tư phải xin thay đổi thời gian hoạt động của dự án đầu tư nếu thời gian hoạt động ngắn hơn thời gian đã được chấp thuận hoặc khi kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu.

Gia hạn thời gian góp vốn, gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư

Nhà đầu tư chậm góp vốn theo nội dung đã được chấp thuận mà chưa có đủ nguồn vốn góp phải thực hiện gia hạn thời gian góp vốn đầu tư. Bên cạnh đó, nếu dự án thực hiện chậm hơn tiến độ đã đăng ký nhà đầu tư phải gia hạn thời gian thực hiện dự án (tiến độ xây nhà xưởng, tiến độ lắp đặt máy móc thiết bị, tiến độ đi vào hoạt động, …).

Thay đổi công nghệ sản xuất đã được thẩm định

Trong một số dự án đặc thù mà công nghệ sản xuất là điều kiện để chấp thuận dự án thì khi công nghệ đã được thẩm định bị thay đổi, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận cho thay đổi công nghệ sản xuất. Việt Nam hỗ trợ nhà đầu tư phát triển công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất.

Thay đổi nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi nhà đầu mới đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, nhận thừa kế, ..làm thay đổi nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư dựa trên những đánh giá về năng lực tài chính, khả năng thực hiện dự án, lỗi vi phạm trước đây (nếu có) dẫn tới việc thực hiện dự án có khả thi hay không, hay các vấn đề về an ninh, quốc phòng, … cũng được xem xét tới.

Vì vậy, nhà đầu tư cần phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi thay đổi nhà đầu tư.

Thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư tại Bình Phước:

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước: Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tại Bình Phước;
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành: Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
 • Ban quản lý khu kinh tế Bình Phước: Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại Bình Phước; Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp.

Thành phần hồ sơ xin giấy phép đầu tư tại Bình Phước:

 •  Dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:
  • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
  • Bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy  tờ tương đương đối với tổ chức;
  • Văn bản đề xuất dự án đầu tư;
  • Bản sao một trong các tài liệu sau:
   • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
   • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
   • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
   • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
   • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Đề xuất sử dụng đất/thỏa thuận thuê đất thực hiện dự án/GCN Quyền sử dụng đất của nhà đầu tư,..
  • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
  • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bình Phước:

Số lượng 04 bộ, hồ sơ tương tự danh mục dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

 • Dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: (liên hệ).
 • Dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội: (liên hệ).

Dịch vụ mở chi nhánh công ty

Nộp hồ sơ xin giấy phép đầu tư tại Bình Phước

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị tại Cơ quan có thẩm quyền tương ứng theo hướng dẫn trên.

Thời gian thực hiện xin giấy phép đầu tư tại Bình Phước

 • Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: Khoảng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh: Khoảng 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ: Khoảng 52 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội: Khoảng 150 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Thành lập công ty vốn nước ngoài
Thành lập dự án đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Luatsumiendong.vn chuyên dịch vụ xin cấp giấy phép đầu tư tại Bình Phước. Liên hệ tư vấn 0779.288.883 để thực hiện:

Thành lập dự án đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Xin giấy phép đầu tư tại Bình Phước
 • Xin giấy phép đầu tư tại Đồng Xoài
 • Xin giấy phép đầu tư tại Đồng Phú
 • Xin giấy phép đầu tư tại Khu công nghiệp Chơn Thành
 • Xin giấy phép đầu tư tại Minh Hưng
 • Xin chấp thuận chủ trương đầu tư tại Khu công nghiệp Đồng Phú
 • Đăng ký góp vốn mua cổ phần
 • Thay đổi ngành nghề trên giấy phép đầu tư
 • Điều chỉnh quy mô dự án đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Gia hạn thời gian góp vốn đầu tư, …

Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

Công ty luật NBSG

Chia sẻ bài viết này:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *