Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa của luật sư

Tải xuống mẫu đơn xin hoãn phiên tòa của luật sư

Trang thông tin của Liên đoàn Luật sư Việt Nam

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU HOÃN PHIÊN TÒA

          Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN __________________

          Tôi là: _________; sinh năm : ____; Địa chỉ: _______________

          Tôi là Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ____________trong vụ án __________ đang được Tòa án nhân dân ________ thụ lý giải quyết.

          Căn cứ Quyết định đưa vụ án ra xét xử số ___________ ngày ____________ của tòa án triệu tập tôi vào lúc ___ giờ, ngày  _________ để tham gia phiên tòa.

          Nay, tôi yêu cầu hoãn phiên tòa.

          Lý do: Tôi cần thu thập thêm tài liệu chứng cứ để bảo vệ cho _________ trong vụ án.

          Kính đề nghị quý Tòa án xem xét chấp thuận.

          Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Ngày __ tháng __  năm 2022

Người làm đơn

*Ghi chú: Tùy thuộc vào giai đoạn của vụ án để Luật sư xác định vai trò của người được bào chữa, bảo vệ là bị can, bị cáo.

Xem thêm đơn yêu cầu sao chụp tài liệu chứng cứ

#Ls Bình – luatsumiendong.vn

Chia sẻ bài viết này: