Mẫu đơn sao chụp trong vụ án hình sự cho Luật sư

Mẫu đơn sao chụp tài liệu vụ án hình sự cho luật sư. Tải xuống Mẫu đơn sao chụp tài liệu của luật sư trong vụ án hình sự. Trang thông tin của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN YÊU CẦU SAO CHỤP TÀI LIỆU

          Kính gửi: ______________________________________

          Tôi là: ______________, sinh năm: _________,  địa chỉ: ________________.

          Tôi là người bào chữa cho bị can/bị cáo _____________ trong vụ án hình sự theo thông báo thụ lý số ___ ngày _____ của Tòa án nhân dân ___________ .

          Căn cứ Điều 73 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về quyền và nghĩa vụ của Người bào chữa, đề nghị Quý Cơ quan cho tôi được sao chụp những tài liệu có trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa được liệt kê dưới đây:

  • _____________________________________________________________
  • _____________________________________________________________
  • _____________________________________________________________
  • _____________________________________________________________

         Kính đề nghị Quý tòa án xem xét chấp thuận để tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, các chi phí cho việc sao chụp tài liệu tôi sẽ nộp theo quy định.

         Trân trọng cảm ơn./.

Ngày ___ tháng ___ năm 2022

Người làm đơn

Xem Đơn sao chụp tài liệu trong vụ án dân sự

#Ls Bình – luatsumiendong.vn