Cha mẹ tặng cho đất hộ gia đình cho một người thì chia như thế nào?

Câu hỏi về tặng cho đất hộ gia đình: Cha mẹ em có một thửa đất, hiện tại trong khi họp gia đình do yêu quý người con út trong nhà nhất nên cha mẹ em đã thông báo cho toàn bộ miếng đất này cho em út. Thửa đất trước đây được cấp cho gia đình em nên sổ đất do cha em đứng chủ hộ. Khi đến phòng công chứng thì họ yêu cầu hộ gia đình đi ký mới được.

Em không đồng ý với cách chia đất của cha mẹ em thì không ký có được hay không, vì em và chị gái vẫn chưa có nhà để ở, cho riêng em út thì em và chị thiệt thòi quá.

Vậy, tặng cho đất hộ gia đình sẽ giải quyết như thế nào?

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trả lời:

Quyền sử dụng đất đã được cấp cho hộ gia đình, vì vậy tặng cho đất hộ gia đình – việc định đoạt tài sản chung hộ gia đình phải được sự đồng ý và có chữ ký của tất cả các thành viên hộ.

Vì vậy, bạn có quyền không ký vì bạn có phần quyền tài sản trong QSDĐ này, bạn và chị gái có thể trao đổi với cha, mẹ để được hưởng một phần tài sản này để có nơi ở tương xứng với phần quyền bạn được hưởng. Trường hợp cha mẹ bạn không đồng ý bạn có thể không ký đến khi nào cha mẹ thay đổi ý định.

Khởi kiện yêu cầu chia phần tài sản chung trong trường hợp không thể hòa giải, thương lượng

Trường hợp cuối cùng, bạn, chị bạn, em út và cha mẹ bạn muốn được định đoạt ngay phần tài sản riêng trong tài sản chung mà không thoả thuận được với thành viên hộ thì buộc phải khởi kiện ra toà án để yêu cầu phân chia tài sản.

Việc phân chia tài sản theo nguyên tắc chung là chia đều cho các thành viên, tuy nhiên toà án sẽ xem xét thêm công sức đóng góp, gìn giữ, tạo lập tài sản để được hưởng phần nhiều hơn.

Ngoài ra, nếu tài sản cấp cho hộ gia đình nhưng cũng có số ít trường hợp do lỗi của cơ quan chức năng cấp sai, nên bạn cần xác định rõ đây là tài sản riêng của cha mẹ bạn hay là tài sản chung hộ gia đình để có quyết định ổn thoả nhất.

Luatsumiendong.vn

Thân chào bạn.!