cách kiểm tra xem căn cước đã làm xong hay chưa
Làm căn cước nhưng mãi không nhận được, đi làm lại cái mới luôn có được hay không?

*Căn cứ pháp lý:

Điều 25 Luật căn cước công dân quy định cơ quan quản lý căn cước công dân phải cấp đổi, cấp lại căn cước công dân cho công dân trong thời hạn quy định:

– Tại thành phố, thị xã:

+ Không quá 07 ngày làm việc nếu cấp mới và đổi;

+ Không quá 15 này nếu cấp lại.

– Tại các huyện miền núi, vùng cao, xa xôi đi lại khó khăn biên cương hải đảo: Không quá 20 ngày cho tất cả các trường hợp.

– Các khu vực nông thôn, ngoại thành và các khu vực còn lại thời hạn không được quá 15 ngày.

Hiện nay, vì nhiều lý do khách quan, chủ quan: như dịch bệnh, việc làm thẻ căn cước  không đồng bộ, số lượng người làm căn cước quá đông, hệ thống lưu trữ thông tin quốc gia chưa hoàn thiện, dịch vụ bưu chính chuyển phát chậm trễ mà căn cước công dân được làm nhưng nhiều trường hợp rất lâu mới có, thậm chí có trường hợp 03, 06 tháng hoặc hơn vẫn chưa nhận được.

*Tra cứu xem thẻ căn cước đã làm xong chưa

– Bộ công an đã mở tổng đài giải đáp hỗ trợ công dẫn trong việc cấp thẻ căn cước, người dân có thể liên hệ tới số 19000368 nhấn phím 4 để được hỗ trợ

hoặc

– Người dân liên hệ tới công an địa phương nơi làm thẻ căn cước, nơi mình cư trú để yêu cầu kiểm tra thông tin.

*Làm căn cước nhưng không nhận được, đi làm lại cái mới được hay không?

Căn cứ Điều 23 Luật Căn cước công dân quy định như sau:

Điều 23 Luật Căn cước công dân quy định các trường hợp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:

1. Thẻ Căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau đây:

a) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này;

b) Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

c) Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

đ) Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

e) Khi công dân có yêu cầu.

2. Thẻ Căn cước công dân được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

d) Xác định lại giới tính, quê quán;

a) Bị mất thẻ Căn cước công dân;

b) Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, Công dân hoàn toàn có thể đi làm lại thẻ căn cước mới khi có nhu cầu hoặc khi không nhận được. Thực tế nhiều trường hợp cơ quan chức năng làm thất lạc cũng yêu cầu công dân làm lại căn cước.

#Luatsumiendong.vn

Chia sẻ bài viết này: