Các loại hợp đồng lao động mới nhất

Các loại hợp đồng lao động mới nhất theo quy định tại Điều 20 của Bộ luật Lao động 2019 – hiện hành có hiệu lực từ 01/01/2021

Luatsumiendong.vn tư vấn đại diện tham gia tố tụng giải quyết mọi tranh chấp lao động – Ls. Bình 0779.288.883

Các loại hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng

Hết thời hạn hợp đồng, người lao động vẫn tiếp tục làm việc mà không ký hợp đồng mới sẽ thế nào?

Khi hết thời hạn hợp đồng lao động đã ký kết, người lao động và người sử dụng lao động chấm dứt quan hệ lao động.

Tuy nhiên nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc, người sử dụng lao động tiếp tục yêu cầu/giao việc/không phản đối người lao động làm việc thì sẽ như thế nào?

Theo quy định tại Điều 20 Bộ luật Lao động, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, người lao động và người thuê lao động phải ký hợp đồng lao động mới, trong thời gian chờ ký hợp đồng mới hai bên thực hiện theo các điều khoản hợp đồng cũ đã ký kết.

Tuy nhiên, nếu hết 30 ngày kể từ ngày hợp đồng cũ hết hạn, hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì được coi là có hợp đồng lao động mới – loại hợp đồng là hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật Lao động.

Tham khảo bài viết: Dịch vụ Luật sư tư vấn đại diện tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp lao động

Chia sẻ bài viết này:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *