Bình Dương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài 06 tháng đầu năm 2022

Bình Dương thu hút đầu tư nước ngoài đứng đầu cả nước 06 tháng đầu năm 2022.

Dịch vụ xin Giấy phép đầu tư tại Bình Dương

Số liệu thống kê về vốn đầu tư nước ngoài

Theo thống kê từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20/06/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 14,03 tỷ USD, bằng 91,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 8,84 tỷ USD, chiếm gần 63% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 3,15 tỷ USD, chiếm 22,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành thông tin truyền thông; hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là gần 442,6 triệu USD và 408,5 triệu USD. Còn lại là các ngành khác.

Quán quân trong thu hút đầu tư nước ngoài 06 tháng đầu năm 2022 là tỉnh Bình Dương với tổng số vốn đăng ký đầu tư lên tới 2,53 tỷ đô la Mỹ, so với 06 tháng đầu năm 2021 thì tăng tới 98,2%, chiếm tới 18% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

06 Tháng đầu năm 2021 Bình Dương được nước ngoài đổ bao nhiêu tiền đầu tư

Xem thêm

Dịch vụ Thành lập, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xếp sau tỉnh Bình Dương là thành phố Hồ Chí Minh với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 2,2 tỷ USD, tăng 55,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các tỉnh lần lượt xếp sau là Bắc Ninh (1,63 tỷ USD, tăng 3,3 lần so với cùng kỳ), Thái Nguyên, Hà Nội, …