Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017

[embeddoc url=”https://luatsumiendong.vn/wp-content/uploads/2021/08/1.-Bo-luat-dan-su-so-91_2015_QH13_-hieu-luc-tu-01.01.2017.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download Bộ luật Dân sự 2015″]

Bộ luật dân sự 2005

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *