Bộ luật dân sự 2005

Bộ luật dân sự 2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 đến 01/01/2017

[embeddoc url=”https://luatsumiendong.vn/wp-content/uploads/2021/08/2.Bo-luat-dan-su-so-33_2005_QH11_hieu-luc-01.01.2006_01.01.2017.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Tải xuống Bộ luật Dân sự 2005″]

Bộ luật dân sự 2015

Trả lời