Bộ luật dân sự 1995

Bộ luật này có hiệu lực từ 01/7/1996 đến 01/01/2006

 

[embeddoc url=”https://luatsumiendong.vn/wp-content/uploads/2021/08/3.-Bo-luat-dan-su-1995-so-44-L_CTN_hieu-luc-01.7.1996_01.01.2006.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”TẢI XUỐNG Bộ luật dân sự 1995″]

Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật dân sự 2005

Trả lời